RadioGaala 25.3.2022
RadioGaala 25.3.2022

Säännöt

RadioAwards-kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

RadioAwards-kilpailun järjestää RadioMedia ry

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on palkita kaupallisen radiotoimialan parhaimmistoa, inspiroida toimialaa sekä nostaa alan tunnettuutta ja arvostusta.

3. Kilpailukelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki RadioMedian jäsenyhtiöt tai kannatusjäsenet, jotka ovat olleet jäseniä kilpailun aikana vuonna 2021 sekä ovat suorittaneet RadioMedian jäsenmaksut. Suoritukset, saavutukset, toimenpiteet, kampanjat ja kaikki ehdokkaiksi ilmoitettavat kilpailutyöt (ks. kategoriat) tulee olla tehty kokonaan, päättyä tai alkaa aikavälillä 1.1. – 31.12.2021.

Kilpailuun ilmoitettavat työt tulee olla lain, alan itsesääntelyn sekä hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjä hyväksyy ilmoitettujen töiden kilpailukelpoisuuden. Kilpailutyön tulee vastata kilpailukategorian nimeä ja kuvausta sekä sen tulee olla ilmoitettu ohjeiden mukaisesti.

4. Aikataulu

Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 20.12.2021 klo 12 ja päättyy 31.1.2022 klo 23:59.

5. Ilmoittautuminen

 • Kilpailuun osallistuminen on maksuton RadioMedia ry:n jäsenyhtiöille.
 • Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä radioyhtiölle toimitetuilla yhtiö- tai kanavakohtaisilla kirjautumistunnuksilla.
 • Jokaiselle kilpailutyölle eli ehdokkaalle täytetään oma osallistumislomakkeensa kyseisen radiokanavan tunnuksella. Mikäli kyse on monen radiokanavan kokonaisuudesta, ilmoitetaan ehdokastyö yhtiökohtaisella (ei kanavakohtaisella) tunnuksella. Lomake tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Puuttuvasta tiedosta tulee mainita lomakkeessa.
 • Radiokanava voi ilmoittaa ehdokkaita valintansa mukaan joko yhteen tai useampaan kilpailun kategoriaan. Yksittäinen radiokanava voi ilmoittaa yhteen kategoriaan korkeintaan kolme ehdokasta. Monen kanavan yhteistyöentryn kohdalla voidaan ehdokkaita ilmoittaa yhteen kategoriaan korkeintaan kolme per yhtiö.
 • Saman ehdokkaan voi ilmoittaa korkeintaan kahteen kategoriaan, mikäli ehdokas täyttää molempien kategorioiden osallistumisehdot. Poikkeuksena ovat henkilökategoriat, joihin voi ilmoittaa yhden henkilön vain yhteen kilpailukategoriaan. Radioammattilaiskategoriaan ei voi ilmoittaa henkilöä, jolle on kilpailussa jo ammattia/toimenkuvaa vastaava kategoria.
 • Kilpailuun lomakkeita lähettänyt ilmoittautuja on velvollinen täydentämään lomakkeita pyydettäessä. Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydentämään toimitettuja lomakkeita ilmoittautumisajan jälkeen sekä tarkistaa esitetyt luvut alalla käytetyistä virallisista tilastoista.

6. Kilpailukategoriat

 • Vuoden radio, valtakunnallinen
 • Vuoden radio, paikallinen
 • Vuoden myyntitiimi, valtakunnallinen
 • Vuoden myyntitiimi, paikallinen
 • Vuoden radiomyyjä, valtakunnallinen
 • Vuoden radiomyyjä, paikallinen
 • Vuoden sisällöntekijä
 • Vuoden musiikkipäällikkö/-tuottaja
 • Vuoden ohjelmapäällikkö/tuottaja
 • Vuoden radioammattilainen
 • Vuoden tapahtumatoteutus
 • Vuoden luova ratkaisu
 • Vuoden radiopromootio
 • Vuoden some
 • Vuoden äänituotanto

7. Tuomarointi

Tuomaristo on vuosittain vaihtuva ja se koostuu pääosin markkinointi-, media- ja mainonta-alan ammattilaisista. Tuomarointi on jaettu kahteen osaan, ennakkotuomarointiin ja tuomarointitilaisuuteen. Ennakkotuomaroinnissa tuomaristo arvostelee jokaisen työn 1-3 eri kriteerin perusteella antamalla kriteereille arvosanat, joiden painotuksista lasketaan työn keskiarvo. Tuomarointitilaisuuteen valitaan jokaisesta kategoriasta korkeintaan kuusi ennakkotuomaroinnissa korkeinta arvosanaa saanutta entryä. Kilpailun shortlista ja kategoriavoittajat valitaan tuomaristotapaamisessa.

Tuomaristo arvostelee kilpailuun ilmoitetut ehdokkaat laajan kokemuksensa perusteella noudattaen tinkimätöntä ammattietiikkaa kilpailun tuomarointisääntöjen mukaisesti. Tuomaristolle varataan oikeus siirtää työ ilmoitetusta kategoriasta toiseen.

Jos tuomari on osallistunut arvostelemansa kilpailutyön suunnitteluun tai tuotantoon, tuomari työskentelee yrityksessä, jonka työstä on kyse, tai tuomarin lähipiiriin kuuluva henkilö on osallistunut kilpailutyön suunnitteluun tai tuotantoon, on siitä jääviyden vuoksi ilmoitettava, jolloin kyseisen tuomarin antamia arvosanoja ei huomioida.

8. Palkitseminen

Tulokset julkistetaan RadioGaalassa.

9. Kilpailutöiden käyttö ja oikeudet

Järjestäjällä on oikeus kopioida, julkistaa ja esittää kilpailulomakkeen kautta toimitetut kilpailutöiden taustat, perustelut, näytteet sekä liitetiedostot julkisesti järjestäjän omissa tilaisuuksissa tai kanavissa. Luottamukselliset tiedot tulee nimetä erikseen luottamuksellisiksi. Kilpailun järjestäjä ei tule julkaisemaan tai esittämään luottamuksellisia tietoja.

Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettuihin kilpailutöihin on hankittu vaadittavat oikeudet, kuten kaikilta tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoilta kaikki kilpailuun osallistumisen sekä edellä mainittujen käyttötarkoituksien edellyttämät oikeudet. Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että työt ovat lain, alan itsesääntelyohjeiden ja hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjällä ei ole vastuuta töiden sisällöstä, eikä järjestäjä vastaa mahdollisista kilpailutöihin kohdistuvista immateriaalioikeus-, kunnialoukkaus- tai muista vastaavista syytteistä tai vahingonkorvausvaatimuksista.

Lisätietoa kilpailusta antaa Inka Luomanmäki, RadioMedia, email: inka.luomanmaki@radiomedia.fi ja puh. 040 1657 010.