RadioGaala 12.4.2024
RadioGaala 12.4.2024

Kategoriat

RadioAwards-kilpailun kategoriat

Radioyhtiö voi ilmoittaa ehdokkaita valintansa mukaan yhteensä 14 kategoriaan. Kategorioissa on kuitenkin osallistumisrajoitus ehdokkaiden lukumäärän osalta: yhteen samaan kategoriaan radioyhtiö voi ilmoittaa korkeintaan kuusi ehdokastaan.

Saman ehdokkaan voi ilmoittaa korkeintaan kahteen kategoriaan, mikäli ehdokas täyttää molempien kategorioiden osallistumisehdot. Esimerkiksi saman ehdokkaan voi ilmoittaa vuoden myyntiteko- ja somekategorioihin, tai esimerkiksi myyntiteko ja luova ratkaisu -kategorioihin. Poikkeuksena ovat henkilökategoriat, joihin voi ilmoittaa ehdokkaan aina vain yhteen kilpailukategoriaan.

Jokaisella kategorialla on omat kriteerinsä, joita on kategoriasta riippuen yleensä 2-3. Tuomarit antavat ensimmäisellä tuomarointikierroksella entryittäin jokaiselle kriteerille oman arvosanan (kouluarvosana 4-10). Järjestelmä laskee näille keskiarvon. Kriteerit ovat kaikki prosentuaalisesti painotettuja.

1. Vuoden radio, valtakunnallinen

Kategoriaan voi ilmoittaa Valtioneuvoston tai Traficomin myöntämällä valtakunnallisella toimiluvalla toimivan radiokanavan. Vuoden radion tuomaroinnissa painotetaan ensisijaisesti radiokanavan tekemisen monipuolista meininkiä (toimenpiteitä, tekoja, innovointia, tapahtumia, promootioita sekä henkilöstön asennetta ja sen vahvuuksia sekä sidosryhmiltä saatua palautetta) sekä kuuntelijatuloksien muutoksia kilpailuvuoden aikana.

Tuomaroinnin painotukset:

Tekemisen meininkiKuuntelijatuloksetKaupalliset tulokset
50 %40 %10 %

2. Vuoden radio, paikallinen

Kategoriaan voi ilmoittaa Valtioneuvoston tai Traficomin myöntämällä paikallisella toimiluvalla toimivan radiokanavan. Vuoden radion tuomaroinnissa painotetaan ensisijaisesti radiokanavan tekemisen meininkiä (toimenpiteitä, innovointia, tekoja, tapahtumia sekä henkilöstön asennetta ja sen vahvuuksia sekä sidosryhmiltä saatua palautetta) sekä kuuntelijatuloksien muutoksia kilpailuvuoden aikana.

Tuomaroinnin painotukset:

Tekemisen meininkiKuuntelijatuloksetKaupalliset tulokset
50 %40 %10 %

3. Vuoden ohjelmapäällikkö

Kategoria on tarkoitettu radiokanavien ohjelmapäälliköille, jotka vastaavat mm. kanavansa sisällöstä ja ohjelmista. Kategoriaan ilmoitettava henkilö on kanavansa esihenkilö ja vie kanavaansa eteenpäin ideoillaan, avauksillaan ja laadulla. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota ehdokkaan aikaansaannosten vaikutukseen radiokanavansa toimintaan, kanavan kuuntelijalukuihin sekä ehdokkaan ammattitaitoon.

Tuomaroinnin painotukset:

Osaaminen/ammattitaitoAikaansaannokset
40 %60 %

4. Vuoden musiikkipäällikkö

Kategoriaan voi ilmoittaa radioyhtiössä toimivan musiikkipäällikön, joka edustaa yhtä tai useampaa radiokanavaa. Ehdokkaan työn jälki kuuluu kanavan sisällössä ja musiikissa sekä näkyy luvuissa ja palautteessa. Tuomaroinnissa arvioidaan kyseisen henkilön merkityksellisiä aikaansaannoksia radioyhtiössä ja yhteistyökumppanuuksissa. Mukana arvioinnissa huomioidaan myös henkilön vankka ammattitaito sekä kanavan kuuntelijalukujen muutokset.

Tuomaroinnin painotukset:

Osaaminen/ammattitaitoAikaansaannokset
50 %50 %

5. Vuoden sisällöntekijä

Sisällöntekijä tuottaa työkseen sisältöä radioyhtiössä. Hän voi olla mikä tahansa radioyhtiössä sisältöä tuottava henkilö: esimerkiksi toimittaja, uutistoimittaja, äänituottaja, ohjelmatuottaja, verkko- tai sosiaalisen median sisällöntuottaja tai radioyhtiön alustalla podcasteja tekevä henkilö, joka tuo esille uusia aiheita ja näkökulmia ammattilaisen ottein. Tuomaroinnissa arvioidaan erityisesti kyseisen henkilön merkityksellisiä aikaansaannoksia kilpailuvuoden aikana, mutta mukaan arviointiin otetaan myös henkilön ammattitaito.

Tuomaroinnin painotukset:

Osaaminen/ammattitaitoAikaansaannokset
40 %60 %

6. Vuoden radioammattilainen

Radioammattilainen voi olla minkä tahansa toimenkuvan edustaja radiokanavalla tai radioyhtiössä: teknikko, trafiikkivastaava, markkinointiguru tms. Kategorian tarkoituksena on tuoda esille henkilöitä, jotka eivät välttämättä näy radion julkisuuskuvassa, mutta jotka tekevät radioyhtiön tai radiokanavan toiminnan mahdolliseksi. Huomioithan, että tähän kategoriaan ei voi ilmoittaa henkilöitä, joilla on kilpailussa jo toimenkuvaansa vastaava kategoria (radiomyyjät, sisältöä tekevät henkilöt eli toimittajat/juontajat/äänituottajat, ohjelmapäälliköt ja musiikkipäälliköt). Tuomaroinnissa arvioidaan kyseisen henkilön merkityksellisiä aikaansaannoksia radioyhtiössä kilpailuvuoden aikana, mutta mukaan arviointiin otetaan myös henkilön ammattitaito.

Tuomaroinnin painotukset:

Osaaminen/ammattitaitoAikaansaannokset
50 %50 %

7. Vuoden radiomyyjä, valtakunnallinen

Tässä kategoriassa arvioidaan henkilöitä, joiden toimenkuvana on myydä radio- ja/tai audiomainontaa valtakunnallisella tasolla tai valtakunnallisella radiokanavalla. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti henkilön tekemiin myyntituloksiin ja tavoitteisiin pääsyä kilpailukauden aikana, mutta arvosanaan vaikuttavat myös ehdokkaan ammattitaito ja osaaminen.

Tuomaroinnin painotukset:

Osaaminen/ammattitaitoAikaansaannokset
40 %60 %

8. Vuoden radiomyyjä, paikallinen

Tässä kategoriassa arvioidaan henkilöitä, joiden toimenkuvana on myydä radio- ja/tai audiomainontaa paikallisella tasolla tai paikallisella radiokanavalla. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti henkilön tekemiin myyntituloksiin ja tavoitteisiin pääsyä kilpailukauden aikana, mutta arvosanaan vaikuttavat myös ehdokkaan ammattitaito ja osaaminen.

Tuomaroinnin painotukset:

Osaaminen/ammattitaitoAikaansaannokset
40 %60 %

9. Vuoden myyntiteko

Kategoriassa etsitään vuoden parasta myyntitekoa, joka voi olla esimerkiksi uuden onnistuneen myynnin suunnittelutavan tuominen, jonkin asian menestyksekäs kaupallistaminen tai esimerkiksi tuloksellinen asiakkaalle tehty promootio- tai myyntiteko, joka liittyy radioon tai audioon. Myyntiteon takana voi olla yksittäinen ihminen tai tiimi. Kategorian tuomaroinnissa painotetaan erityisesti tavoitteiden täyttymistä, merkityksellisiä tuloksia sekä innovointia.

Tuomaroinnin painotukset:

IdeaToteutusTulokset
20 %20 %60 %

10. Vuoden luova ratkaisu

Kategoriaan voi ilmoittaa radioyhtiön suunnitteleman ja/tai toteuttaman idearikkaan ja luovan promootio- tai markkinointiteon, joka on tehty asiakasta varten lisäämään esimerkiksi asiakkaan myyntiä, tunnettuutta tai vahvistamaan imagoa. Tämän kategorian tuomaroinnissa painotetaan ratkaisun luovuutta: hienoa luovaa ideaa sekä onnistunutta toteutusta. Huomioithan, että tapahtumalliset ratkaisut ilmoitetaan tapahtumatoteutus –kategoriaan riippumatta siitä ovatko ne radioyhtiön omia toteutuksia vai onko toteutus tehty yhdessä asiakkaan kanssa. Tuloksellisen ratkaisun voi ilmoittaa myös Vuoden myyntiteko -kategorian.

Tuomaroinnin painotukset:

IdeaToteutusTulokset
50 %30 %20 %

11. Vuoden tapahtumatoteutus

Kategoriaan voi ilmoittaa tapahtumallisen promootion tai tapahtuman, jonka ideoinnissa ja toteutuksessa radioyhtiö on ollut mukana. Myös virtuaalitapahtumat kuuluvat tähän kategoriaan. Kaikki tapahtumalliset promootiot ilmoitetaan vuoden tapahtumatoteutus –kategoriaan riippumatta siitä ovatko ne radioyhtiön omia toteutuksia vai onko toteutus tehty yhdessä asiakkaan kanssa. Tuomaroinnissa arvioidaan tapahtuman luovaa ideaa, onnistunutta tapahtumatoteutusta sekä tavoitteisiin pääsemistä ja tapahtuman tuloksia.

Tuomaroinnin painotukset:

IdeaToteutusTulokset
33,3 %33,3 %33,3 %

12. Vuoden radiopromootio

Kategoriaan voi ilmoittaa radiokanavan tai radioyhtiön itselleen ideoiman ja/tai tuottaman luovan promootio- tai markkinointiteon. Teossa radiokanava on ollut keskiössä. Kategorian tuomaroinnissa painotetaan erityisesti nerokkaan luovaa ideaa, mutta myös onnistunutta toteutusta ja tavoitteisiin pääsyä. Huom: Kaikki tapahtumalliset promootiot on ilmoitettava vuoden tapahtumatoteutus –kategoriaan sekä asiakkaalle tehdyt promootiot ilmoitetaan luova ratkaisu- tai myyntiteko -kategorioihin.

Tuomaroinnin painotukset:

IdeaToteutusTulokset
50 %30 %20 %

13. Vuoden some

Kategoriassa arvostellaan yksittäistä sosiaalisen median kampanjaa tai sometekoa, joka on voinut luoda merkittäviä ilmiöitä, ollut onnistunut kaupallinen toteutus, osallistanut kuuntelijoita, tai joka on tehnyt radiojuontajista tähtiä tai se on merkittävällä tavalla ohjannut yleisöä sosiaalisen median kautta radioon.Someteko on ensisijaisesti ollut radioyhtiön toteuttama, mutta mukana on voinut olla myös ulkopuolisia tahoja pienemmässä roolissa. Tulokset ratkaisevat tässä kategoriassa.

Tuomaroinnin painotukset: idea ja toteutus 30 %, tulokset 70 %.

Tuomaroinnin painotukset:

Idea ja toteutusTulokset
30 %70 %

14. Vuoden äänituotanto

Kategoriassa arvostellaan radioyhtiön tekemiä äänituotantoja radiokanaville. Äänituotanto voi olla esimerkiksi kanavan tai ohjelman omaa mainos, promo, puffi, tunnari tai traileri. Äänituotantokategoriaan ilmoitettu ehdokas ei saa olla asiakkaalle tehty mainos tai radio-ohjelmaklippi. Äänituotannon tuomaroinnissa painotetaan spottien ideaa, käsikirjoitusta sekä korkealaatuista toteutusta.

Tuomaroinnin painotukset:

Idea ja käsikirjoitusTuotanto
50 %50 %