Yhteiskunnallinen markkinointi

RadioMedia on suomalaisten kaupallisten radioiden edunvalvonta- ja markkinointiyhdistys, jonka tavoitteena on asiantuntijatehtävien lisäksi tuoda radioon yhteiskunnallisia mainostajia. RadioMedia on alansa kattojärjestö Suomessa.

Yhteiskunnalliseksi markkinoinniksi ja yhteiskuntaviestinnäksi katsotaan kaikki kansalaisten hyvinvointia lisäävä ja yhteiskuntaa hyödyttävä voittoa tavoittelematon (non-profit) viestintä. Tähän sisältyy myös yhteiskunta- ja yritysvastuuviestintä. 

Radio tekee non-profit-viestijän unelmista totta

RadioMedia haluaa tuoda kuulijoiden ääreen aiheita, joilla on yhteiskunnallista merkitystä. Palvelemme kaikissa radioviestinnän ratkaisuissa suomalaisia yhteiskunnallisia viestijöitä; hyväntekeväisyys-, kansalais- ja keskusjärjestöjä sekä yhdistyksiä ja julkishallinnon eri toimijoita.

RadioMedia tukee yhteiskuntaviestintää toteuttavia organisaatioita tarjoamalla mahdollisuuden ostaa valtakunnallista mediakuuluvuutta yli 90 RadioMedian jäsenradiokanavalla.

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tavoittavat RadioMedian kautta radiossa lähes kaikki suomalaiset ja maksavat viestinnästään 50 % kaupallista mainostajaa vähemmän. Mikään muu media ei tarjoa tällaista etua. Yhteiskunnallinen markkinointi radiossa luokitellaan lain mukaan ohjelma-ajaksi, ei kaupalliseksi mainosajaksi.

Suomalaiset kuuntelevat radiota 3 tuntia päivässä

Radio on yksi Suomen suosituimpia medioita. Suomalaiset ovat radion äärellä keskimäärin 3 tuntia päivässä. Radio koetaan läheiseksi ja luotettavaksi mediaksi. Toisaalta radion kuuntelijat suhtautuvat tutkitun myönteisesti yhteiskunnallisiin viesteihin radiossa. Yhtälö on siis kaikin puolin toimiva.

RadioMedia suunnittelee kampanjasi maksutta

RadioMedia on suomalaisten kaupallisten radioiden järjestö, joka vastaa yhteiskunnallisesta markkinoinnista kaikkien kaupallisten radiokanavien puolesta. Yhteiskunnalliselle mainostajalle tarjoamme radiokampanjan suunnittelun maksutta. Löydät kauttamme myös maan parhaat radiomainonnan tekijät. Järjestämme tuotannon, hoidamme varaukset sekä aineiston toimittamisen radiokanaville ja selvitämme kampanjan toimivuuden. Tunnemme suomalaisen radion perinpohjaisesti. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

 

Mikä on RadioMedia?

RadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. Järjestö vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. Jäseninä ovat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan yhteensä 12 valtakunnallista ja yli 90 alueellista tai paikallista radiotoimilupaa. Jäsenistö edustaa lähes kaikkia Suomen radiotoimiluvan haltijoita sekä lähes 100 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta. RadioMedian toimintakulut katetaan voittoa tavoittelemattomasta yhteiskuntaviestinnästä. Yhdistys on poliittisesti riippumaton, itsenäinen radioalan asiantuntijayhdistys eikä se kilpaile kaupallisten radiokanavien kanssa vaan se tukee ja ajaa koko radioalaa koskettavia kehityshankkeita.