RadioGaala 12.4.2024
RadioGaala 12.4.2024

Kilpailun säännöt

RadioAwards-kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

RadioAwards-kilpailun järjestää RadioMedia ry.

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on palkita suomalaisen kaupallisen radiotoimialan parhaimmistoa, inspiroida toimialaa sekä nostaa alan tunnettuutta ja arvostusta.

3. Kilpailukelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki RadioMedian jäsenyhtiöt tai kannatusjäsenet, jotka ovat olleet jäseniä kilpailun aikana vuonna 2023 sekä ovat suorittaneet RadioMedian jäsenmaksut. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta. Kilpailuun ilmoitettujen ehdokkaiden (kilpailutyö) suoritukset, saavutukset, toimenpiteet ja kampanjat tulee olla tehty kokonaan, päättyä tai alkaa aikavälillä 1.1. – 31.12.2023. Kilpailuun ilmoitettavien ehdokkaiden tulee olla lain, alan itsesääntelyn sekä hyvän tavan mukaisia sekä kilpailutyössä esitellyn datan tulee pohjautua Suomessa saavutettuihin lukuihin. Kilpailuun ilmoitettujen ehdokkaiden tulee liittyä radiotoimialaan ellei toisin mainita. Kilpailutyön tulee vastata kilpailukategorian nimeä ja kuvausta sekä sen tulee olla ilmoitettu ohjeiden mukaisesti. Kilpailun järjestäjä hyväksyy ilmoitettujen töiden kilpailukelpoisuuden.

4. Kategoriat

Radioyhtiö voi ilmoittaa ehdokkaita valintansa mukaan yhteensä 14 kategoriaan. Kategorioissa on kuitenkin osallistumisrajoitus ehdokkaiden lukumäärän osalta: yhteen samaan kategoriaan radioyhtiö voi ilmoittaa korkeintaan kuusi ehdokastaan.

Saman ehdokkaan voi ilmoittaa korkeintaan kahteen kategoriaan, mikäli ehdokas täyttää molempien kategorioiden osallistumisehdot. Esimerkiksi saman ehdokkaan voi ilmoittaa vuoden myyntiteko- ja somekategorioihin, tai esimerkiksi myyntiteko ja luova ratkaisu -kategorioihin. Poikkeuksena ovat henkilökategoriat, joihin voi ilmoittaa ehdokkaan aina vain yhteen kilpailukategoriaan.

Jokaisella kategorialla on omat kriteerinsä, joita on kategoriasta riippuen yleensä 2-3. Tuomarit antavat ensimmäisellä tuomarointikierroksella entryittäin jokaiselle kriteerille oman arvosanan (kouluarvosana 4-10). Järjestelmä laskee näille keskiarvon. Kriteerit ovat kaikki prosentuaalisesti painotettuja.

1. Vuoden radio, valtakunnallinen

Kategoriaan voi ilmoittaa Valtioneuvoston tai Traficomin myöntämällä valtakunnallisella toimiluvalla toimivan radiokanavan. Vuoden radion tuomaroinnissa painotetaan ensisijaisesti radiokanavan tekemisen monipuolista meininkiä (toimenpiteitä, tekoja, innovointia, tapahtumia, promootioita sekä henkilöstön asennetta ja sen vahvuuksia sekä sidosryhmiltä saatua palautetta) sekä kuuntelijatuloksien muutoksia kilpailuvuoden aikana. Tuomaroinnin painotukset: tekemisen meininki 50 %, kuuntelijatulokset 40 %, kaupalliset tulokset 10 %

2. Vuoden radio, paikallinen

Kategoriaan voi ilmoittaa Valtioneuvoston tai Traficomin myöntämällä paikallisella toimiluvalla toimivan radiokanavan. Vuoden radion tuomaroinnissa painotetaan ensisijaisesti radiokanavan tekemisen meininkiä (toimenpiteitä, innovointia, tekoja, tapahtumia sekä henkilöstön asennetta ja sen vahvuuksia sekä sidosryhmiltä saatua palautetta) sekä kuuntelijatuloksien muutoksia kilpailuvuoden aikana Tuomaroinnin painotukset: tekemisen meininki 50 %, kuuntelijatulokset 40 %, kaupalliset tulokset 10 %

3. Vuoden ohjelmapäällikkö

Kategoria on tarkoitettu radiokanavien ohjelmapäälliköille, jotka vastaavat mm. kanavansa sisällöstä ja ohjelmista. Kategoriaan ilmoitettava henkilö on kanavansa esihenkilö ja vie kanavaansa eteenpäin ideoillaan, avauksillaan ja laadulla. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota ehdokkaan aikaansaannosten vaikutukseen radiokanavansa toimintaan, kanavan kuuntelijalukuihin sekä ehdokkaan ammattitaitoon. Tuomaroinnin painotukset: osaaminen 40 % ja aikaansaannokset 60 %.

4. Vuoden musiikkipäällikkö

Kategoriaan voi ilmoittaa radioyhtiössä toimivan musiikkipäällikön, joka edustaa yhtä tai useampaa radiokanavaa. Ehdokkaan työn jälki kuuluu kanavan sisällössä ja musiikissa sekä näkyy luvuissa ja palautteessa. Tuomaroinnissa arvioidaan kyseisen henkilön merkityksellisiä aikaansaannoksia radioyhtiössä ja yhteistyökumppanuuksissa. Mukana arvioinnissa huomioidaan myös henkilön vankka ammattitaito sekä kanavan kuuntelijalukujen muutokset. Tuomaroinnin painotukset: osaaminen 50 % ja aikaansaannokset 50 %.

5. Vuoden sisällöntekijä

Sisällöntekijä tuottaa työkseen sisältöä radioyhtiössä. Hän voi olla mikä tahansa radioyhtiössä sisältöä tuottava henkilö: esimerkiksi toimittaja, uutistoimittaja, äänituottaja, ohjelmatuottaja, verkko- tai sosiaalisen median sisällöntuottaja tai radioyhtiön alustalla podcasteja tekevä henkilö, joka tuo esille uusia aiheita ja näkökulmia ammattilaisen ottein. Tuomaroinnissa arvioidaan erityisesti kyseisen henkilön merkityksellisiä aikaansaannoksia kilpailuvuoden aikana, mutta mukaan arviointiin otetaan myös henkilön ammattitaito. Tuomaroinnin painotukset: aikaansaannokset 60 % ja osaaminen 40 %.

6. Vuoden radioammattilainen

Radioammattilainen voi olla minkä tahansa toimenkuvan edustaja radiokanavalla tai radioyhtiössä: teknikko, trafiikkivastaava, markkinointiguru tms. Kategorian tarkoituksena on tuoda esille henkilöitä, jotka eivät välttämättä näy radion julkisuuskuvassa, mutta jotka tekevät radioyhtiön tai radiokanavan toiminnan mahdolliseksi. Huomioithan, että tähän kategoriaan ei voi ilmoittaa henkilöitä, joilla on kilpailussa jo toimenkuvaansa vastaava kategoria (radiomyyjät, sisältöä tekevät henkilöt eli toimittajat/juontajat/äänituottajat, ohjelmapäälliköt ja musiikkipäälliköt). Tuomaroinnissa arvioidaan kyseisen henkilön merkityksellisiä aikaansaannoksia radioyhtiössä kilpailuvuoden aikana, mutta mukaan arviointiin otetaan myös henkilön ammattitaito. Tuomaroinnin painotukset: osaaminen 50 % ja aikaansaannokset 50 %.

7. Vuoden radiomyyjä, valtakunnallinen

Tässä kategoriassa arvioidaan henkilöitä, joiden toimenkuvana on myydä radio- ja/tai audiomainontaa valtakunnallisella tasolla tai valtakunnallisella radiokanavalla. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti henkilön tekemiin myyntituloksiin ja tavoitteisiin pääsyä kilpailukauden aikana, mutta arvosanaan vaikuttavat myös ehdokkaan ammattitaito ja osaaminen. Tuomaroinnin painotukset: aikaansaannokset 60 % ja osaaminen 40 %.

8. Vuoden radiomyyjä, paikallinen

Tässä kategoriassa arvioidaan henkilöitä, joiden toimenkuvana on myydä radio- ja/tai audiomainontaa paikallisella tasolla tai paikallisella radiokanavalla. Tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti henkilön tekemiin myyntituloksiin ja tavoitteisiin pääsyä kilpailukauden aikana, mutta arvosanaan vaikuttavat myös ehdokkaan ammattitaito ja osaaminen. Tuomaroinnin painotukset: aikaansaannokset 60 % ja osaaminen 40 %.

9. Vuoden myyntiteko

Kategoriassa etsitään vuoden parasta myyntitekoa, joka voi olla esimerkiksi uuden onnistuneen myynnin suunnittelutavan tuominen, jonkin asian menestyksekäs kaupallistaminen tai esimerkiksi tuloksellinen asiakkaalle tehty promootio- tai myyntiteko, joka liittyy radioon tai audioon. Myyntiteon takana voi olla yksittäinen ihminen tai tiimi. Kategorian tuomaroinnissa painotetaan erityisesti tavoitteiden täyttymistä, merkityksellisiä tuloksia sekä innovointia. Tuomaroinnin painotukset: idea 20 %, toteutus 20 %, tulokset 60 %.

10. Vuoden luova ratkaisu

Kategoriaan voi ilmoittaa radioyhtiön suunnitteleman ja/tai toteuttaman idearikkaan ja luovan promootio- tai markkinointiteon, joka on tehty asiakasta varten lisäämään esimerkiksi asiakkaan myyntiä, tunnettuutta tai vahvistamaan imagoa. Tämän kategorian tuomaroinnissa painotetaan ratkaisun luovuutta: hienoa luovaa ideaa sekä onnistunutta toteutusta. Huomioithan, että tapahtumalliset ratkaisut ilmoitetaan tapahtumatoteutus –kategoriaan riippumatta siitä ovatko ne radioyhtiön omia toteutuksia vai onko toteutus tehty yhdessä asiakkaan kanssa. Tuloksellisen ratkaisun voi ilmoittaa myös Vuoden myyntiteko -kategorian. Tuomaroinnin painotukset: idea 50 %, toteutus 30 %, tulokset 20 %.

11. Vuoden tapahtumatoteutus

Kategoriaan voi ilmoittaa tapahtumallisen promootion tai tapahtuman, jonka ideoinnissa ja toteutuksessa radiokanava tai –yhtiö on ollut mukana. Myös virtuaalitapahtumat kuuluvat tähän kategoriaan. Kaikki tapahtumalliset promootiot ilmoitetaan vuoden tapahtumatoteutus –kategoriaan riippumatta siitä ovatko ne radioyhtiön omia toteutuksia vai onko toteutus tehty yhdessä asiakkaan kanssa. Tuomaroinnissa arvioidaan tapahtuman luovaa ideaa, onnistunutta tapahtumatoteutusta sekä tavoitteisiin pääsemistä ja tapahtuman tuloksia. Tuomaroinnin painotukset: idea 33,3 %, toteutus 33,3 %, tulokset 33,3 %.

12. Vuoden radiopromootio

Kategoriaan voi ilmoittaa radiokanavan tai radioyhtiön itselleen ideoiman ja/tai tuottaman luovan promootio- tai markkinointiteon. Teossa radiokanava on ollut keskiössä. Kategorian tuomaroinnissa painotetaan erityisesti nerokkaan luovaa ideaa, mutta myös onnistunutta toteutusta ja tavoitteisiin pääsyä. Huom: Kaikki tapahtumalliset promootiot on ilmoitettava vuoden tapahtumatoteutus –kategoriaan sekä asiakkaalle tehdyt promootiot ilmoitetaan luova ratkaisu- tai myyntiteko -kategorioihin. Tuomaroinnin painotukset: idea 50 %, toteutus 30 %, tulokset 20 %.

13. Vuoden some

Kategoriassa arvostellaan yksittäistä sosiaalisen median kampanjaa tai sometekoa, joka on voinut luoda merkittäviä ilmiöitä, ollut onnistunut kaupallinen toteutus, osallistanut kuuntelijoita, tai joka on tehnyt radiojuontajista tähtiä tai se on merkittävällä tavalla ohjannut yleisöä sosiaalisen median kautta radioon. Someteko on ensisijaisesti ollut radioyhtiön toteuttama, mutta mukana on voinut olla myös ulkopuolisia tahoja pienemmässä roolissa. Tulokset ratkaisevat tässä kategoriassa. Tuomaroinnin painotukset: idea ja toteutus 30 %, tulokset 70 %.

14. Vuoden äänituotanto

Kategoriassa arvostellaan radioyhtiön tekemiä äänituotantoja radiokanaville. Äänituotanto voi olla esimerkiksi kanavan tai ohjelman omaa mainos, promo, puffi, tunnari tai traileri. Äänituotantokategoriaan ilmoitettu ehdokas ei saa olla asiakkaalle tehty mainos tai radio-ohjelmaklippi. Äänituotannon tuomaroinnissa painotetaan spottien ideaa, käsikirjoitusta sekä korkealaatuista toteutusta. Tuomaroinnin painotukset: idea ja käsikirjoitus 50 %, korkealaatuinen tuotanto 50 %.

5. Aikataulu

Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 11.12.2023 klo 12:00. Ilmoittautuminen päättyy 2.2.2024 klo 20:00.*) Shortlista julkaistaan maaliskuussa 2024. Voittajat palkitaan RadioGaalassa 12.4.2024.

6. Osallistuminen

Kilpailuun ilmoitetaan ehdokkaita sähköisen järjestelmän kautta yhtiökohtaisilla tunnuksilla, jotka toimitetaan RadioMedian jäseninä toimiville radioyhtiöille kilpailun ilmoittautumisen alkamisen yhteydessä.

Kullekin kilpailutyölle/ehdokkaalle täytetään oma osallistumislomakkeensa ja lomakkeen tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti. Jos sama kilpailutyö ilmoitetaan useampaan kategoriaan, tulee kilpailutyöt ilmoittaa kategorioihin omilla lomakkeillaan.

Kilpailutyötä voi muokata sähköisessä järjestelmässä kilpailun ilmoittautumisajan loppuun asti. Lomakkeen tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Puuttuvasta tiedosta tulee mainita lomakkeessa.

Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydentämään toimitettuja kilpailutöitä ilmoittautumisajan jälkeen ja ilmoittautuja on velvollinen täydentämään lomakkeita näin pyydettäessä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden tarkistaa ehdokaslomakkeissa esitetyt luvut alalla käytetyistä virallisista tilastoista.

Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kilpailutyön epäselvissä tapauksissa oikeisiin kategorioihin. Jos kategoriaa muutetaan, tiedotetaan ilmoittanutta tahoa asiasta.

7. Tuomarointi

Tuomaristo on vuosittain vaihtuva ja se koostuu pääosin markkinointi-, media- ja mainonta-alan ammattilaisista. Tuomaristossa istuvat päätuomari sekä kategoriatuomarit, jotka arvostelevat heille osoitetut kategoriat. Päätuomari ohjaa tuomaristoa.

Tuomaristo sitoutuu käsittelemään ja puhumaan jokaisesta kilpailutyöstä kunnioittavasti tuomaroinnin yhteydessä. Tuomaristo arvostelee kilpailutyöt laajan kokemuksensa perusteella noudattaen tinkimätöntä ammattietiikkaa kilpailun tuomarointisääntöjen mukaisesti kaksivaiheisessa tuomaroinnissa, joka koostuu ennakkotuomaroinnista ja tuomaristotapaamisesta.

Ennakkotuomarointi käydään netissä olevassa kilpailujärjestelmässä, jossa tuomarit arvostelevat itsenäisesti heille merkityt kategoriat. Arvostelu tapahtuu käymällä kilpailutyöt läpi kategorioittain sekä antamalla kilpailutöille 1-3 kriteerin perusteella arvosanat (4-10), joiden painotuksista lasketaan kilpailutyön keskiarvo.

Tuomaristotapaamiseen osallistuvat kaikki kyseisen kategorian tuomarit. Siinä esitellään ennakkotuomaroinnin perusteella parhaat arvosanat saaneet kilpailutyöt sekä jokaisen tuomarin suosikkiehdokkaat perusteluineen. Tuomaristotapaamisessa valitaan keskustelemalla jokaisesta kategoriasta voittaja. Jokaisesta voittajasta laaditaan julkiset voittajaperustelut. Tuomaristo voi halutessaan palkita kilpailutöitä kunniamaininnalla. Lisäksi tuomaristotapaamisessa päätetään kilpailun virallinen shortlista, johon valitaan tuomariston valitsema määrä ehdokkaita kustakin kategoriasta.

Tuomariston jäsenet sitoutuvat pitämään kilpailun lopputulokset salassa RadioGaalaan asti. Lisäksi tuomarit sitoutuvat käsittelemään tietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Tuomaristolla on kuitenkin oikeus viitata ilmoittautumisen yhteydessä annettuihin ei-arkaluontoisiin tietoihin voittajaehdokkaita koskevissa julkisissa perusteluissa.

Tuomaristolle varataan oikeus siirtää työ ilmoitetusta kategoriasta toiseen.

Jos tuomari on osallistunut arvostelemansa kilpailutyön suunnitteluun tai tuotantoon, tuomari työskentelee yrityksessä, jonka työstä on kyse, tai tuomarin lähipiiriin kuuluva henkilö on ehdokkaana tai osallistunut kilpailutyön suunnitteluun tai tuotantoon, on siitä jääviyden vuoksi ilmoitettava, jolloin kyseisen tuomarin antamia arvosanoja ei huomioida.

8. Palkitseminen

Kilpailussa valitaan ja palkitaan jokaisesta kategoriasta kategoriavoittaja. Tuomaristo voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Voittajat palkitaan RadioGaalassa 12.4.2024. RadioGaala on kutsuvierastilaisuus ja se järjestetään vuosittain keväisin. RadioGaalassa palkitaan RadioAwards-kilpailun lisäksi yleisöäänestyksen voittajat vuoden radiojuontaja (valtakunnallinen, paikallinen) sekä radio-ohjelma (valtakunnallinen, paikallinen) -kategorioista sekä jaetaan toimialan muut tunnustukset.

9. Kilpailutöiden käyttö ja oikeudet

Järjestäjällä on oikeus kopioida, julkistaa ja esittää kilpailulomakkeen kautta toimitetut kilpailutöiden taustat, perustelut, näytteet sekä liitetiedostot julkisesti järjestäjän omissa tilaisuuksissa tai kanavissa. Luottamukselliset tiedot tulee nimetä erikseen luottamuksellisiksi.

Kilpailun järjestäjä ei tule julkaisemaan tai esittämään luottamuksellisia tietoja.

Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettuihin kilpailutöihin on hankittu vaadittavat oikeudet, kuten kaikilta tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoilta kaikki kilpailuun osallistumisen sekä edellä mainittujen käyttötarkoituksien edellyttämät oikeudet. Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että työt ovat lain, alan itsesääntelyohjeiden ja hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjällä ei ole vastuuta töiden sisällöstä, eikä järjestäjä vastaa mahdollisista kilpailutöihin kohdistuvista immateriaalioikeus-, kunnialoukkaus- tai muista vastaavista syytteistä tai vahingonkorvausvaatimuksista.

Lisätietoa kilpailusta antaa

Inka Forss, RadioMedia, email: inka.forss@radiomedia.fi puh. 040 1657 010.

*) 26.1.2024: ilmoittautumista pidennetty 2.2.2024 klo 20:00 asti.