RadioGaala 31.3.2023
RadioGaala 31.3.2023

Säännöt

RadioAwards-kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

RadioAwards-kilpailun järjestää RadioMedia ry

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on palkita kaupallisen radiotoimialan parhaimmistoa, inspiroida toimialaa sekä nostaa alan tunnettuutta ja arvostusta.

3. Kilpailukelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki RadioMedian jäsenyhtiöt tai kannatusjäsenet, jotka ovat olleet jäseniä kilpailun aikana vuonna 2022 sekä ovat suorittaneet RadioMedian jäsenmaksut. Suoritukset, saavutukset, toimenpiteet, kampanjat ja kaikki ehdokkaiksi ilmoitettavat kilpailutyöt (ks. kategoriat) tulee olla tehty kokonaan, päättyä tai alkaa aikavälillä 1.1. – 31.12.2022.

Kilpailuun ilmoitettavat työt tulee olla lain, alan itsesääntelyn sekä hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjä hyväksyy ilmoitettujen töiden kilpailukelpoisuuden. Kilpailutyön tulee vastata kilpailukategorian nimeä ja kuvausta sekä sen tulee olla ilmoitettu ohjeiden mukaisesti.

4. Aikataulut ja kategoriat

Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa 12.12.2022 klo 12.

Kilpailulla on kaksi viimeistä ilmoittautumispäivää kategoriasta riippuen. Kategorioiden A) ilmoittautumispäivä päättyy 20.1.2023 klo 23:59 ja kategorioiden B) ilmoittautuminen päättyy 3.2.2023 klo 23:59.

Kategoriat A) deadline 20.1.2023

 • Vuoden sisällöntekijä
 • Vuoden radioammattilainen
 • Vuoden tapahtumatoteutus
 • Vuoden luova ratkaisu
 • Vuoden radiopromootio
 • Vuoden some
 • Vuoden äänituotanto
 • Vuoden myyntiteko
 • Vuoden radiomyyjä, valtakunnallinen
 • Vuoden radiomyyjä, paikallinen

Kategoriat B) deadline 3.2.2023

 • Vuoden radio, valtakunnallinen
 • Vuoden radio, paikallinen
 • Vuoden musiikkipäällikkö
 • Vuoden ohjelmapäällikkö

5. Ilmoittautuminen

 • Kilpailuun osallistuminen on maksuton RadioMedia ry:n jäsenyhtiöille.
 • Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä radioyhtiölle toimitetuilla yhtiökohtaisilla kirjautumistunnuksilla.
 • Jokaiselle kilpailutyölle eli ehdokkaalle täytetään oma osallistumislomakkeensa kyseisen radioyhtiön tunnuksella. Lomake tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Puuttuvasta tiedosta tulee mainita lomakkeessa.
 • Radioyhtiö voi ilmoittaa ehdokkaita valintansa mukaan joko yhteen tai useampaan kilpailun kategoriaan.
 • Radioyhtiö voi ilmoittaa yhteen kategoriaan korkeintaan kuusi ehdokasta.
 • Saman ehdokkaan voi ilmoittaa korkeintaan kahteen kategoriaan, mikäli ehdokas täyttää molempien kategorioiden osallistumisehdot. Poikkeuksena ovat henkilökategoriat, joihin voi ilmoittaa yhden henkilön vain yhteen kilpailukategoriaan. Radioammattilaiskategoriaan ei voi ilmoittaa henkilöä, jolle on kilpailussa jo ammattia/toimenkuvaa vastaava kategoria.
 • Kilpailuun lomakkeita lähettänyt ilmoittautuja on velvollinen täydentämään lomakkeita pyydettäessä. Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydentämään toimitettuja lomakkeita ilmoittautumisajan jälkeen sekä tarkistaa esitetyt luvut alalla käytetyistä virallisista tilastoista.

6. Tuomarointi

Tuomaristo on vuosittain vaihtuva ja se koostuu pääosin markkinointi-, media- ja mainonta-alan ammattilaisista. Tuomarointi on jaettu kahteen osaan, ennakkotuomarointiin ja tuomarointitilaisuuteen. Ennakkotuomaroinnissa tuomaristo arvostelee jokaisen työn 1-3 eri kriteerin perusteella antamalla kriteereille arvosanat, joiden painotuksista lasketaan työn keskiarvo. Tuomarointitilaisuuteen valitaan jokaisesta kategoriasta korkeintaan kuusi ennakkotuomaroinnissa korkeinta arvosanaa saanutta entryä. Kilpailun shortlista ja kategoriavoittajat valitaan tuomaristotapaamisessa.

Tuomaristo arvostelee kilpailuun ilmoitetut ehdokkaat laajan kokemuksensa perusteella noudattaen tinkimätöntä ammattietiikkaa kilpailun tuomarointisääntöjen mukaisesti. Tuomaristolle varataan oikeus siirtää työ ilmoitetusta kategoriasta toiseen.

Jos tuomari on osallistunut arvostelemansa kilpailutyön suunnitteluun tai tuotantoon, tuomari työskentelee yrityksessä, jonka työstä on kyse, tai tuomarin lähipiiriin kuuluva henkilö on osallistunut kilpailutyön suunnitteluun tai tuotantoon, on siitä jääviyden vuoksi ilmoitettava, jolloin kyseisen tuomarin antamia arvosanoja ei huomioida.

7. Palkitseminen

Tulokset julkistetaan RadioGaalassa 31.3.2023.

8. Kilpailutöiden käyttö ja oikeudet

Järjestäjällä on oikeus kopioida, julkistaa ja esittää kilpailulomakkeen kautta toimitetut kilpailutöiden taustat, perustelut, näytteet sekä liitetiedostot julkisesti järjestäjän omissa tilaisuuksissa tai kanavissa. Luottamukselliset tiedot tulee nimetä erikseen luottamuksellisiksi. Kilpailun järjestäjä ei tule julkaisemaan tai esittämään luottamuksellisia tietoja.

Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettuihin kilpailutöihin on hankittu vaadittavat oikeudet, kuten kaikilta tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoilta kaikki kilpailuun osallistumisen sekä edellä mainittujen käyttötarkoituksien edellyttämät oikeudet. Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että työt ovat lain, alan itsesääntelyohjeiden ja hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjällä ei ole vastuuta töiden sisällöstä, eikä järjestäjä vastaa mahdollisista kilpailutöihin kohdistuvista immateriaalioikeus-, kunnialoukkaus- tai muista vastaavista syytteistä tai vahingonkorvausvaatimuksista.

Lisätietoa kilpailusta antaa Inka Forss, RadioMedia, email: inka.forss@radiomedia.fi puh. 040 1657 010.