RadioMedian antamat lausunnot ja kannanotot

 

2020

16.10.2020
RadioMedian lausunto liikenne- ja viestintävirastolle televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta

25.8.2020
RadioMedian lausunto hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista (HE 98/2020 vp)

30.6.2020
Lausunto Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen

23.3.2020
RadioMedian lausunto määräysluonnoksesta M54C (Määräys viestintäverkkojen ja - palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista)

16.1.2020
RadioMedian lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistamisesta

 

2019

3.10.2019
Yleisradion, RadioMedian ja Medialiiton lausuma autoradiovastaanottimien sääntelystä

27.6.2019
RadioMedian lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle radiotoimintaan tarkoitettuja taajuuksia koskevista määräysluonnoksista sekä analogisen radiotoiminnan toimilupakauden vaihtumista koskevista suunnitelmista

31.5.2019
RadioMedian lausunto Oikeusministeriölle: Arviomuistio kuluttajaluottojen markkinoinnista (VN/2281/2019)

12.3.2019
RadioMedian lausunto LVM:lle Suomen kannasta koskien komission ehdotusta

1.3.2019
RadioMedian lausunto LVM:lle viestintäpalvelulain uudistamisesta, näkemyksiä muutostarpeista (AVMS ja telepakettidirektiivien implementointiin)

4.2.2019
RadioMedian näkemyksiä sivistysvaliokunnalle, Suomen kanta tekijänoikeusdirektiiviin

31.1.2019
RadioMedian lausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekijänoikeusdirektiivistä

 

2018

10.12.2018
RadioMedian kommentit trilogineuvotteluissa olevaan direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

17.8.2018
RadioMedian lausunto Oikeusministeriölle koskien kansanedustajan aloitetta eräiden pikavippien markkinoinnin kieltämiseksi

3.4.2018
RadioMedian lausunto LVM:lle: Radion tulevaa toimilupakautta koskevat ehdotukset

 
2017

18.5.2017
RadioMedian lausunto 900 megahertsin ja 1800 megahertsin taajuusalueiden verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnoksista

3.5.2017
RadioMedian lausunto Valtioneuvoston asetuksesta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

1.3.2017
RadioMedian lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä television- ja radion lähetyspalveluja koskevasta asetusehdotuksesta

15.2.2017
RadioMedian lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

2016

8.12.2016
RadioMedian lausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Valtioneuvoston kirjelmästä Eduskunnalle TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksiä koskien (U 61/2016 vp)

17.10.2016
RadioMedian lausunto Euroopan komission ehdotuksesta COM(2016) 594: Asetus lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavien, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta.

17.10.2016
RadioMedian lausunto Euroopan komission ehdotuksesta COM(2016) 593: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi)

4.10.2016
RadioMedian lausunto hallituksen esityksestä eduskunnan laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

16.5.2016
RadioMedian lausunto Viestintäviraston määräysluonnokseen 70 E/2016 M televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä sekä määräyksen perustelut ja soveltaminen muistiosta (MPS 70)

9.3.2016
RadioMedian lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

12.2.2016
RadioMedian näkemys Yleisradio Oy:sta Parlamentaariselle Yleisradion tehtäviä ja rahoitusta käsittelevälle työryhmälle

2015

27.11.2015
RadioMedian näkemys alkoholilain kokonaisuudistustyöhön

13.11.2015
RadioMedian lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

24.9.2015
Lausunto LVM:n kotimaisia mediamarkkinoita arvioivalle työryhmälle media-alan kasvun ja kannattavuuden parantamisesta sekä mediamarkkinoiden kehittämisestä

10.9.2015
RadioMedian lausunto hallituksen  esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

19.8.2015
RadioMedian kannanotto sääntelyn keventämisestä radiotoimialalla

16.6.2015
RadioMedian lausunto valtioneuvoston selvitykseen digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan komission strategiaan

22.5.2015
RadioMedian lausunto Euroopan komission tiedonantoon "Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Euroopalle

2014

12.5.2014
RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi

10.4.2014
RadioMedia ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tekijänoikeuden luovutussopimusten kohtuullistamisesta

12.2.2014
RadioMedian lausunto voimassa olevien ohjelmistotoimilupien toimilupamääräysten laajentamisesta tietoyhteiskuntakaaren periaatteiden mukaisesti

2013

15.11.2013
RadioMedia ry:n lausunto alkoholimainontaa koskevastata hallituksen esityksestä   sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

6.11.2013
Lausunto perustuslakivaliokunnalle alkoholimainonnan rajoitusten perustuslain mukaisuudesta

1.10.2013
RadioMedia ry:n lausunto alkoholilain muuttamisesta sivistysvaliokunnalle

21.5.2013
Lausunto Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle vuosilta 2011 ja 2012

14.5.2013
RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi

8.5.2013
RadioMedian lausunto alkoholimainonnan rajoittamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

1.3.2013
RadioMedia  ry:n  lausunto  tekijänoikeutta  koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

18.2.2013
RadioMedian lausunto Viestintäviraston määräyksen uusimisesta koskien suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelyä

2012

6.11.2012
RadioMedian lausunto tulevaisuusvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

22.10.2012
RadioMedian lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

11.9.2012
RadioMedian kirje Ministeri Krista Kiurulle televisio- ja radiolain 30.2 §:n muuttamista

4.9.2012
RadioMedian lausunto tietoyhteiskuntakaaren pykäläkokoelmaluonnoksesta

31.8.2012
RadioMedian lausunto Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja musiikkiteosten rajat ylittävän verkkokäytön lisensioinnista yhteismarkkinoilla

31.8.2012
RadioMedian lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 –keskustelumuistiosta

31.8.2012
RadioMedian lausunto Luonnoksesta Vaaratiedoteoppaaksi

13.7.2012
RadioMedian lausunto luonnoksesta Sähköisen median viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi

6.6.2012
RadioMedian kannanotto hallituksen esitysluonnoksesta Eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

30.5.2012
RadioMedian lausunto hallintovaliokunnalle Hallituksen esitysluonnoksista Eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

25.5.2012
RadioMedian lausunto Ratkaisumallista yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuksi

22.5.2012
RadioMedian lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alkoholilain 33 §:n ja rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamisesta

26.4.2012
RadioMedian kannanotto Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille alkoholimainontaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta

19.4.2012
RadioMedian lisäys 17.4.2012 päivättyyn lausuntoon liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yle-uudistuksesta

17.4.2012
RadioMedian lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yleisradion rahoitusta, tehtävää ja valvontaa koskevista hallituksen esitysluonnoksista

26.3.2012
RadioMedian lausunto sisäasiainministeriön johtoryhmälle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi vaaratiedotteesta ja laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

12.3.2012
RadioMedian kommentit Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman dispositiosta

9.3.2012
RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksista laeiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion televisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamisesta

4.2.2012
RadioMedian lausunto Radiotoimialan näkemyksestä Viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi

19.1.2012
RadioMedian kannanotto Monipuolinen mediatarjonta nuorille tulee turvata Yle-lakia uudistettaessa