RadioMedia ry:n hallituksen jäsenet valitsee vuosittain pidettävä liittokokous. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus alkaen 11/2017

Sampsa Jolma, Mediatakojat Oy - hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsenet:
Hannu Harju, Kevyt Kanava
Sammo Hyttilä, Radio Sun Oy
Tom Lohikoski, Bauer Media Oy
Liina Mustonen, Oy Najaros Ab 
Jari Naarmala, Radio Ramona
Riikka Reunanen, Basso Media Oy
Jussi Suvanto, Nelonen Media
Sami Tenkanen, Bauer Media Finland Oy