RadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. Järjestö vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. Jäseninä ovat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan yhteensä 12 valtakunnallista ja yli 90 alueellista tai paikallista radiotoimilupaa. RadioMedian jäsenistö edustaa lähes kaikkia Suomen radiotoimiluvan haltijoita.

RadioMedian tehtävänä on edistää ja valvoa kaupallisen radion toimintaedellytyksiä Suomessa sekä osallistua toimialaa koskevaan keskusteluun ja vaikuttaa alan säädäntöön. RadioMedia on Euroopan Kaupallisten Radioiden liiton AER:n (Association of European Radios) jäsen. AER:ään kuuluu yli 4500 radioasemaa EU:n jäsenvaltioista sekä Sveitsistä. RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller toimii kolmatta kautta AER:n puheenjohtajana.

Lähes kaikki suomalaisista kaupallisen radiotoimiluvan haltijoista ovat RadioMedian jäseniä. Järjestön jäsenasemat edustavat 30 radioyhtiötä, joilla on hallussaan 12 valtakunnallista toimilupaa sekä yli 80 alueellista tai paikallista toimilupaa. Melkein 100 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta tulee Radiomedian jäsenasemilta.

RadioMedian toiminta rahoitetaan yhteiskuntaviestinnällä, joka on kansalaisten hyvinvointia lisäävää ja yhteiskuntaa hyödyttävää voittoa tavoittelematonta viestintää. RadioMedian kautta yhteiskunnallisella viestijällä on mahdollisuus viestiä kaikilla RadioMedian jäsenradiokanavilla.

RadioMedia tarjoaa asiantuntijan roolissa jäsenilleen ja muille sidosryhmilleen laaja-alaista ja objektiivista tietoa radioalasta. Järjestö tekee aktiivista kehitystyötä toimialan puolesta eri kehityshankkeilla. RadioMedia ylläpitää yhdessä YLE:n kanssa Radiot.fi -palvelua. Lisäksi RadioMedia pyrkii edistämään toimialan imagoa sekä radiomainonnan tasoa. Se järjestää vuosittain kaksi merkittävää radioalan tapahtumaa, Kaiku-radiomainoskilpailun sekä RadioGaalan.

RadioMedian puoleen voit kääntyä kaikissa kaupallista radiota ja radiomainontaa koskevissa kysymyksissä.

RadioMedian historia

Suomen Paikallisradioliitto perustettiin syyskuussa 1983. Liiton tarkoituksena oli saada Suomeen kaupallinen radio Yleisradion rinnalle. Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset kaupalliset toimiluvat tammikuussa 1985. Saman vuoden aikana toimintansa aloittivat 18 radiokanavaa, ensimmäisenä 27.4.1985 Radio Lakeus Nivalassa ja toisena Radio City Helsingissä vappuaattona 1985. Kahtena ensimmäisenä toimilupakautena toimiluvat olivat kaksivuotisia, mutta vuodesta 1989 alkaen jaettiin ensimmäiset viisivuotiset toimiluvat. Näin toteutui myös Paikallisradioliiton päätavoite: vakinaiset, pidempikestoiset toimiluvat, joiden varaan voitiin suunnitella tulevaa toimintaa. Viiden vuoden toimiluvan sai vuonna 1989 65 radiokanavaa.

Paikallisradioliitto, Yleisradio, Suomen Radiobooking ja Suomen Gallup-Media Oy solmivat vuonna 1991 sopimuksen, jotta kaikki radiokuuntelua koskevat tutkimustulokset olisivat yhteismitallisia kaikille radioille. Syntyi Kansallinen radiotutkimus, KRT, jota ylläpiti Finnpanel. Yhteisestä radiotutkimuksesta hyötyi koko radioteollisuus.

Kaupallisen radiotoiminnan laajentuessa liitto muutti nimensä Suomen Radioiden Liitto SRL ry:ksi vuonna 1997. SRL perusti markkinointiyhtiökseen RAB Finland Oy:n vuonna 1999. Liitto yhdisti markkinointiyhtiö RAB Finlandin ja SRL:n toiminnot vuonna 2009 ja otti nimekseen RadioMedia ry. Nykyään RadioMedia ry edustaa lähes kaikkia kaupallisen radiotoimiluvan haltijoita Suomessa.

Logo

Lataa RadioMedian logo (PDF)