Radion tutkimustietosivulta löydät ajankohtaiset tutkimukset radionkuuntelua ja mediankäyttöä koskien.

Radiokanaville RadioMedia on yhteinen markkinointi- ja tietopalvelujen tuottaja, joka vastaa alan tutkimuksista. Radiomainonnan osaamisen kehittämiseksi RadioMedia kehittää alan kuulijatutkimusta (Kansallinen radiotutkimus, KRT) palvelemaan paremmin mainostajia ja radiokanavia sekä on mukana kehittämässä alan yhteisiä projekteja (muun muassa Radiot.fi -sovellus).