Radio tavoittaa kuluttajan niin autossa, työpaikalla kuin kotonakin.

Radiolla on useita rooleja kuluttajan arjessa. Se on ystävä, viihdyttäjä ja sen avulla pysytään ajan hermoilla. Työpaikalla taustalla soivasta radiosta saadaan kahvipöytäkeskusteluun aiheita. Autossa kuluttaja jakaa saman tilan radion kanssa, jolloin radionkuuntelu on intensiivisintä. Kotona radio on monella aina rutiininomaisesti päällä.

Eri-ikäiset kuuntelevat radiota eri tilanteissa

Eri elämäntilanteet ja kuluttajan ikä vaikuttavat merkittävästi kuuntelutapoihin. Alle 45 -vuotiaiden kuuntelu jakaantuu melko tasaisesti auton, kodin ja työpaikan kesken. Sen sijaan vanhemmissa ikäryhmissä kotona tapahtuvan kuuntelun osuus korostuu, sillä vanhemmat kuluttajat viettävät enemmän aikaa kotonaan radiota kuunnellen - heille kertyy päivittäistä kuuntelua yli 4 tuntia. Nuorilla kuunteluminuutit ovat usein huomattavasti lyhyempiä johtuen mm. opinnoista.

Radion kuuntelupaikat 2015

Radio seuraa kuluttajaa myös voimakkaassa mediamurroksessa

Mobiililaitteiden valtavasta suosiosta huolimatta suurin osa radionkuuntelusta tapahtuu edelleen perinteisillä radiovastaanottimilla FM-taajuuksilla. Kuitenkin lähestulkoon kaikkia radioasemia voi kuunnella internetin välityksellä. Noin 10 % kaikista radionkuuntelijoista kuuntelee viikoittain radiota matkapuhelimella. Sama määrä koskee tietokoneen selaimen välityksellä tulevaa kuuntelua. Väestön ikä vaikuttaa mobiilikuunteluun; 9-14 -vuotiaista lähes 30 % on kuunnellut radiota matka- tai älypuhelimella. Tietokoneella radiota kuuntelevat eniten 25-34 vuotiaat.

Radionkuuntelu eri laitteilla