Radiomainontaa voi ostaa suoraan radioyhtiöstä tai mediatoimistojen kautta. He osaavat auttaa kanavavalinnoissa sekä oikean peitto- ja toistotason määrittelemisessä. Asemat ovat oman tuotteensa ammattilaisia ja useimmilla asemilla työskentelee kampanjasuunnittelija, jolla on käytössään kampanjansuunnitteluohjelma. Mediatoimisto auttaa silloin kun mukaan halutaan useita radiokanavia eri radiotaloista.

Radiomainonnan ostaminen on moderni prosessi

Liki kaikessa ostamisessa kulkee mukana kuuntelijamäärätieto KRT:sta. Radioyhtiöt ja mediatoimistot käyttävät sähköisiä järjestelmiä radiokampanjan kuuntelijoiden sekä muiden tunnuslukujen laskentaan. Kuuntelijatietojen mukana kulkevat myös hintatiedot. Radioyhtiön järjestelmät keskustelevat keskenään ja todentavat asiakkaalle kampanjoiden toteutuneet lähetysajat sekä kuuntelijamäärät.

Kampanjaa suunniteltaessa

Kampanjaa suunniteltaessa on tärkeää ymmärtää radion rooli ja määritellä radiokampanjalle mm. peitto­ ja toistotasot sekä tavoitteiden kannalta realistinen kokonaisbudjetti. Varsinaisen kampanjasuunnittelun tavoitteena on laatia suunnitelma asetettujen mediatavoitteiden saavuttamisesta kustannustehokkaimmalla tavalla.

Perinteisin tapa käyttää radiota on tuottaa mainosspotti, ostaa mainosaikaa yhdeltä tai useammalta kanavalta ja yrittää arvioida saavutettuja tuloksia. Yksittäisellä kanavalla voidaan tavoittaa rajallinen joukko kuluttajia – se ei välttämättä ole kampanjassa tarvittava massa eikä edes riittävän suuri osa tavoitellusta kohderyhmästä. Siksi radiomainoskampanjassa useimmiten käytetään useamman kanavan yhdistelmää. Spottikampanja on edelleen hyvä ja toimiva tapa välittää mainostajan viestiä potentiaalisille asiakkaille. Hyvä tavoittavuus, riittävän toistotason saavuttaminen ja kilpailukykyinen kontaktihinta ovat radion tuttuja vahvuuksia.

Yhden yksittäisen kanavan tai radiotalon kanssa yhteistyö voidaan myös viedä huomattavasti spottikampanjaa pidemmälle. Tällöin hyödynnetään radion eri mediaominaisuuksia siten, että mainostaja saa lisäarvoa investoinnilleen, erottuvuutta muista mainostajista ja parhaimmillaan kanava tuo samalla myös kuuntelijoilleen uutta kiinnostavaa sisältöä.

Kohderyhmälle optimaalinen kanavaratkaisu

Yleisö valitsee radiokanavansa pitkälti mieltymyksensä ja kiinnostuksen aiheidensa mukaan. Musiikkivalikoima on merkitävin yksittäinen tekijä kanavan valinnassa. Mainostajan kannalta radiokanavat tarjoavat otollisen ympäristön kohdennetun mainonnan toteuttamiselle – kukin kanava tavoittaa tietyn ikäisen ja arvomaailmaltaan selvästi profiloituvan kohderyhmän.

Radiomainonnan ostamisessa määritellään ensin mainonnan tavoitteet sekä kohderyhmä. Kohderyhmän kuuntelutottumuksia analysoimalla löytyy mediatavoitteet tehokkaimmin täyttävä kanavayhdistelmä. Mediatoimistojen ja radioasemien käyttämän kampanjasuunnitteluun tarkoitetun Telmarin RBP-ohjelmiston avulla on mahdollista optimoida kanavakohtainen toistomäärä siten, että lopputulos on tavoittavuudeltaan riittävä, toistotasoltaan halutun kaltainen ja kokonaishinnaltaan edullisin tavoitteet täyttävä radiokanavien yhdistelmä.

Kampanjan kohdistaminen – valitse radiokanavat ja mainosten esityshetki

Yksi radiomainonnan erityispiirre on mahdollisuus valita mainosten esitysajankohta tiettynä päivänä jopa minuutin tarkkuudella. Lisämaksusta saadaan mainos soimaan esimerkiksi tasatunnin aikaan tai uutislähetyksen ja säätiedotuksen väliin. Määräpaikan ostamalla mainos voidaan esittää mainoskatkon alussa tai lopussa.

Mediamyyjät tuntevat kanavansa parhaiten

Mediatoimisto auttaa silloin, kun mukaan halutaan useita radiokanavia. Mediatoimistot toimivat yhteistyössä radioasemien mediamyyjien kanssa. Mediamyyjällä on parhaat tiedot oman asemansa kuuntelijoista, esimerkkejä kanavalla toteutetuista kampanjoista ja niiden tuloksista sekä asemakohtaisista erikoistuotteista. Kysy lisää kanavakohtaisista erikoisratkaisuista omalta yhteyshenkilöltäsi radiokanavalla tai mediatoimistossa.