Suomalaiset rakastavat radiota

Suomalaiset rakastavat radiota - radiota kuuntelee viikoittain yli 90 % suomalaisista. Jokaisella on oma lempikanavansa, jonka kanssa vietetään paljon aikaa. Radio koetaan tunnemediaksi, sillä se rakentaa yksilöllisiä mielikuvia ja tempaisee kuuntelijansa mukaan tarinoihin. Kuuntelijalla on vahva emotionaalinen suhde radioon. Sitoutuminen radioasemansa mediasisältöön vahvistaa myös mainonnan vaikuttavuutta. Hyvin tehdyt mainokset koetaan osaksi ohjelmavirtaa.

Radio tarjoaa mainostajalle erinomaisen mediaympäristön, median jonka avulla voidaan välittää henkilökohtaisia mielikuvia ja elämyksiä. Radio on ystävä, jonka sanaan luotetaan.
 

Radiomainonta tavoittaa viikoittain 3,5 miljoonaa suomalaista

Yhden vuorokauden aikana kaupallinen radio tavoittaa lähes 50 % suomalaisista sekä viikoittain kuulolla on yli 3,5 miljoonaa korvaparia. Päivittäin suomalaiset viihtyvät radion parissa lähes 3 tuntia. Olemme hyvin kanavauskollisia, sillä keskimäärin suomalainen kuuntelee 1,5 kanavaa päivässä, viikossakin vain 2,5. Radiokanavien suhteen on valinnanvaraa, asuinpaikasta riippuen tarjolla on noin 20 FM-radiota sekä netin kautta tuhansia vaihtoehtoja.
 

Radio on kustannustehokas

Tavoittavuudeltaan ja kontaktihinnaltaan radiomainonta kestää erinomai­sesti vertailua muiden medioiden kanssa. Miljoonat kuuntelijat ovat kustannustehokkaasti tavoitettavissa päivän parhaaseen aikaan jopa useita kertoja päivässä. Radiomainonta ei ole tuotannoltaan kallista, mikä mahdollistaa sarjojen ja useamman version tuottamisen.
 

Radiomainonta tavoittaa kuluttajat, kun ostopäätöksiä tehdään

Radio on media, joka tavoittaa kuluttajan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Se seuraa kuluttajaa kaikkialle: radio on läsnä aamiaisella, liikenteessä, työpaikalla, kodin askareissa sekä vapaa-aikana. Radio on usein kuluttajalle viimeisin media ennen ostohetkeä. Valtaosa ostoksista ja ostopaikkaa koskevista päätöksistä tehdään radion prime timen aikaan, joka ajoittuu aamuseitsemän ja alkuillan kello kuuden välille. Iltaisinkin radio tavoittaa merkittävän yleisömäärän, mutta kuuntelun huippuaikaa ovat päivän aktiivisimmat tunnit. Ostovoimaisimmasta enemmistöstä, 25-54 vuotiaista, kaupallisten radioiden viikkotavoittavuus on 80 %.
 

Radiomainonta ei häiritse

Radiossa mainosviesti on luonnollinen osa ohjelmavirtaa. Radiomainonta tulee kuluttajan luo eikä sitä tarvitse erikseen hakea. Radiomainontaa ei vältellä tietoisesti, sillä harva kääntää kanavaa mainoskatkon aikana. Muihin medioihin verrattuna radiomainontaa väistetään vain vähän.
 

Radio on kohderyhmämedia

Radio toimii mainostajalle hyvin kohderyhmämediana. Maantieteellisen kohdistamisen ohella radiokanavien yleisöä voi tarkastella mm. ikäryhmien, arvojen ja asenteiden tai mediaympäristön näkökulmasta. Eri tavalla profiloitujen kanavien avulla radiomainontaa on mahdollista kohdentaa erilaisille kohderyhmille, myös eri aikaan päivässä, eri päivinä tai jopa eri viikkoina.
 

Radiolla on tehostava vaikutus monimediaratkaisuissa

Radio toimii erinomaisesti itsenäisenä mainosvälineenä, mutta se toimii erinomaisesti myös muiden medioiden rinnalla tehostajana ja vahvana tukena. Radiomainos ohjaa erittäin tehokkaasti kuluttajan nettiin. Radiolla jatketaan usein tv-kampanjan vaikutusaikaa kohdistamalla viesti esim. päivän ja kellonajan mukaan. Saman äänimaailman käyttö TV:ssä ja radiossa vahvistaa kampanjan kokonaisvaikutusta. Printtimedian yhteydessä radiomainonta saa painetun sanan elämään ja tehostaa viestin vaikutusta. Ulkomainonta ja radiomainonta yhdessä käytettynä tavoittavat hyvin autoilijoita ja viesti kohdentuu tehokkaasti.