Suomalaiset rakastavat radiota

Suomalaiset rakastavat radiota. Jokaisella on oma lempikanavansa, jonka kanssa vietetään paljon aikaa. Radio koetaan tunnemediaksi, sillä se rakentaa yksilöllisiä mielikuvia ja tempaisee kuuntelijansa mukaan tarinoihin. Radio on ystävä, johon luotetaan.

Radio on kustannustehokas

Kontaktihinnaltaan radiomainonta kestää erinomai­sesti vertailua muiden medioiden kanssa. Miljoonat kuuntelijat ovat kustannustehokkaasti tavoitettavissa päivän parhaaseen aikaan jopa useita kertoja päivässä. Radiomainonta ei ole tuotannoltaan kallista, mikä mahdollistaa sarjojen ja useamman version tuottamisen.

Radio on vuorovaikutteisen markkinoinnin edelläkävijä

Markkinointi on muuttunut viime vuosina yhä voimakkaammin yksipuolisesta viestinnästä kohti vuorovaikutteista toimintaa ja vaatimuksena on entistä enemmän läsnäoloa ja aitoa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Kaupallinen radio on tämän toiminnan edelläkävijä. Tänä päivänä radion toiminnasta suuri osa on erilaista vuorovaikutusta kuluttajien kanssa erityisesti tapahtumien ja sosiaalisen median kautta. Radiokanavat ovat jatkuvassa ja tiiviissä yhteydessä kuuntelijoihinsa monella tavalla perinteisen kuuntelun lisäksi.

Radiokampanja käynnistyy parhaimmillaan samana päivänä päätöksestä

Radio tavoittaa kuulijoita nopeasti. Radiomainonnan nopea aikataulu ja tuotannon joustavuus ovat radion taktisia vahvuuksia. Tarvittaessa radiokampanja käynnistyy samana päivänä päätöksestä. Radiokampanja on joustavuutensa vuoksi nopea tapa reagoida valtakunnallisesti esimerkiksi kriisiviestinnän osalta.

Radiomainonta tavoittaa kuluttajat, kun ostopäätöksiä tehdään

Radio on usein kuluttajalle viimeisin media ennen ostohetkeä. Valtaosa ostoksista ja ostopaikkaa koskevista päätöksistä tehdään radion prime timen aikaan, joka ajoittuu aamuseitsemän ja alkuillan kello kuuden välille. Iltaisinkin radio tavoittaa merkittävän yleisömäärän, mutta kuuntelun huippuaikaa ovat päivän aktiivisimmat tunnit.

Radiomainonta tavoittaa 3,7 miljoonaa suomalaista viikottain

Tehokkaan radion kaksi pääasiaa ovat riittävän tavoittavuuden saavuttamiseen kohdeyleisön keskuudessa sekä viestin useampi kuulemiskerta. Radiossa kanava ei tutkitusti vaihdu mainoskatkon alkaessa. Suomalaiset ovat oppineet siihen että mainonta on oleellinen osa kaupallisten radiokanavien ohjelmasisältöä. Radiomainontaa käyttämällä voidaan tavoittaa yli 100:lla radiokanavalla 3,7 miljoonaa suomalaista kuluttajaa useita kertoja viikossa. Kevyt radiokampanja tavoittaa kohderyhmän keskimäärin 2–3 kertaa, vahvassa kampanjassa tavoitellaan kolminkertaista toistotasoa.

Radiosta on tullut kohderyhmämedia

Radiotoimiala ja panostukset radiomainontaan ovat moneen muuhun mediaan verrattuna kasvaneet vuosi vuodelta. Radio toimii mainostajalle nykyään erittäin hyvin kohderyhmämediana. Maantieteellisen kohdistamisen ohella radiokanavien yleisöä voi tarkastella mm. ikäryhmien, arvojen ja asenteiden tai mediaympäristön näkökulmasta. Eri tavalla profiloitujen kanavien avulla radiomainonta on mahdollista kohdentaa erilaisille kohderyhmille, myös eri aikaan päivässä, eri päivinä tai jopa eri viikkoina.

Radiolla on tehostava vaikutus monimediaratkaisuissa

Radio toimii erinomaisesti itsenäisenä mainosvälineenä, mutta se toimii erinomaisesti myös muiden medioiden rinnalla tehostajana ja vahvana tukena. Radiomainos ohjaa erittäin tehokkaasti kuluttajan verkkoon. Radiolla jatketaan usein tv-kampanjan vaikutusaikaa kohdistamalla viesti esim. päivän ja kellonajan mukaan. Saman äänimaailman käyttö TV:ssä ja radiossa vahvistaa kampanjan kokonaisvaikutusta. Printtimedian yhteydessä radiomainonta saa painetun sanan elämään ja tehostaa viestin vaikutusta. Ulkomainonta ja radiomainonta yhdessä käytettynä tavoittavat hyvin autoilijoita ja viesti kohdentuu tehokkaasti.