Radio on tehokas ja monipuolinen mainosväline. Mainostajalle kaupallinen radio tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa valtakunnallisia tai alueellisia mainoskampanjoita tavoittavasti, kohdistetusti ja kustannustehokkaasti. Yhden vuorokauden aika kaupallinen radio tavoittaa 50 % suomalaisista sekä viikoittain kuulolla on yli 3,7 miljoonaa korvaparia. Radiomainonta tavoittaa kuulijansa.

Radio on ollut merkittävä tiedotusväline vuosikymmenten ajan. Ensimmäiset paikallisradiot aloittivat lähetyksensä Suomessa vuonna 1985. Tämän seurauksena suomalaisten radion parissa viettämä aika kaksinkertaistui ja mainostajien käyttöön syntyi kokonaan uusi media. Nykyään radiokenttä koostuu kahdenlaisista toimijoista: valtakunnallisesti toimivat radiokanavat mahdollistavat viestin välittämisen koko Suomessa ja paikalliset radioasemat vievät mainosviestin tehokkaasti oman alueensa kuluttajille.

Radion parissa viihdytään kolme tuntia päivässä

Keskimääräisenä päivänä radion parissa viihdytään kolme tuntia (2 h 59 min). Päivittäinen kuunteluaika on pysynyt lähes samalla tasolla 1990-­luvulta asti, vaikka kokonaisuudessaan mediatarjonta onkin vuosien varrella lisääntynyt voimakkaasti. Radion kuunteluun käytetty aika ei juurikaan vaihtele eri vuodenaikoina – siksi radiomainonnan käyttäminen osana mediavalikoimaa onkin aina perusteltua. Nuoret sekä keski-ikäiset suosivat kaupallisia kanavia, ja yli 60-vuotiaat puolestaan Ylen kanavia. Radiomainonta koetaan osana luonnollista mediaympäristöä.

Radiokanavien määrä

Kuluttajien saatavilla olevien kanavien määrä on kasvanut moninkertaiseksi kaupallisten radioiden myötä. Suomalaisten kuluttajien vastaanottimista löytyy keskimäärin noin 20 eri radiokanavaa asuinpaikasta riippuen. Silti kuluttajat ovat erittäin kanavauskollisia: keskimäärin suomalainen radionkuuntelija kuuntelee vain 1,5 radiokanavaa päivässä.

Radio mukana kuluttajan päivässä

Radio seuraa kuluttajaa päivän eri aikoina ja eri tilanteissa: aamiaispöydästä työmatkalle, työpaikalta kodin askareisiin. Aktiivi­ikäisten kuluttajien kuuntelu keskittyy vahvasti kaupallisille kanaville. Yhden vuorokauden aikana kaupallinen radio tavoittaa 50 % suomalaisista. Viikoittain kaupallinen radio tavoittaa 76 % eli 3,7 miljoonaa yli 9-vuotiaista. Radiomainokset ovat osa radiokanavan ohjelmistoa.

 

Radiomainonta strategisena vaihtoehtona

Radio rooli paikallismediasta on muuttunut valtakunnalliseksi strategiseksi mediavaihtoehdoksi brändimainonnan osuuden kasvettua kaikesta radiomainonnasta. Radion monimuotoisuus tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen kampanjaratkaisuun. Radio voi olla aito massamedia tai tehokas kohderyhmämedia. Osumatarkkuutensa avulla radiomainoksen voi kohdistaa juuri haluttuun hetkeen tai paikkaan.

Radiomainonta on ainutlaatuinen tapa lähettää mainosviestejä

Radion visuaalisuus on kuuntelijan omassa päässä. Perinteinen kuva ei rajoita mielikuvituksen vapaata virtaa. Mainostajan kannalta tämä ominaisuus tekee radiosta monien mahdollisuuksien median. Parhaimmillaan radiomainos viihdyttää, tarjoaa hyödyllistä tietoa ja aktivoi toimintaan.

Radio on kansainvälisen tutkimuksen* mukaan myös luotetuin media. Vuonna 2015 Suomessa käytettiin radiomainontaan noin 59,4 miljoonaa euroa. Radion osuus mediamainonnan kokonaisinvestoinneista oli 5,1 %.

Lähteet: Finnpanel Oy, Kansallinen radiotutkimus, KRT vuosiraportti 2015. TNS Gallup Oy, Mediamainonnan määrä 2015