Suomessa on mahdollista kuunnella FM-taajuudella lähes 60 kaupallista sekä kahdeksaa Yleisradion radiota. Radiotoiminta Suomessa on luvanvaraista.

Radiokanavia kuunneltavissa runsas määrä

Valtioneuvosto on myöntänyt 70 kaupallisen radion ohjelmisto toimilupaa sekä kahdeksan Yleisradion toimilupaa kuluvalle toimilupakaudelle 2020-2029 Suomessa. Kaupallisista radioista 18 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput paikallisia tai alueellisia radioita. RadioMedia ja Yleisradio ylläpitävät yhteistä Radiot.fi -palvelua, jonka kautta on mahdollista kuunnella kaikkia suomalaisia radioasemia missä päin tahansa Suomea. Lisäksi netin kautta on mahdollista kuunnella tuhansia radiokanavia.

Radiotoiminta on luvanvaraista

Radiotoiminta on luvanvaraista saatavilla olevien fm-taajuuksien rajatun määrän vuoksi. Vakituinen, yli kolme kuukautta kestävä radiotoiminta vaatii ohjelmistotoimiluvan, jonka myöntää Viestintävirasto ja niukkuustilanteessa Valtioneuvosto.

Radiokuuntelu on pysynyt vakaana

Suomessa radion kuuntelua mitataan Kansallisella radiotutkimuksella (KRT). Tutkimus on Yleisradion sekä kaupallisten radioiden rahoittama ja Finnpanelin ylläpitämä. Radio on pitkään ollut osa suomalaisten arkea ja kuuntelutavat eivät ole muuttuneet merkittävästi viime vuosina. Viikoittain radio tavoittaa 4,5 miljoonaa suomalaista, joista 3,6 miljoonaa kuuntelee kaupallisia radioita. Suomalaiset kuuntelevat radiota päivittäin lähes kolme tuntia. Suomalainen kuuntelee keskimäärin päivässä 1,5 radiokanavaa ja viikossa 2,7 kanavaa.

Radiokuuntelu Suomessa vuonna 2005 ja 2015