Suomessa on mahdollista kuunnella noin 60 kaupallista radiokanavaa, joista noin 20 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput alueellisia tai paikallisia radiokanavaia. Kaupallisen radiotoimialan kattojärjestönä toimii RadioMedia, joka edustaa lähes 100 % suomalaisista kaupallisista radiokanavista.

Kaupallinen radio lähes 60 miljoonan euron media

Vuosi 2020 oli haastava koko media-alalle, myös radiolle. Ennen koronavuotta 2020 investoinnit radiomainontaan kasvoivat yhtäjaksoisesti kuusi vuotta. Vuonna 2019 radiomainontaan käytettiin lähes 70 milj. euroa. Vuonna 2020 Suomessa käytettiin radiomainontaan 57,2  miljoonaa euroa. Radion osuus mediamainonnan kokonaisinvestoinneista oli 5,1 prosenttia.

Radiomainonnan myyntitulokset (miljoonaa euroa) 1990-2020

Suomessa on noin 60 kaupallista radiokanavaa

Kaupallinen radiotoiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1985, jolloin Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset kaupalliset radion ohjelmistotoimiluvat Yleisradion kanavien rinnalle. Radiotoiminta on edelleen tänä päivänä luvanvaraista. Nykyinen meneillään oleva toimilupakausi on kymmenvuotinen ja toimiluvat myöntää Viestintävirasto. Suomessa toimii lähes 60 kaupallista radiokanavaa, joista noin 20 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput alueellisia tai paikallisia. Radiotoimiala työllistää vakituisesti nelisensataa henkilöä.

Kaupallinen radio tavoittaa melkein koko Suomen kansan

Radion kuuntelua mittaa Finnpanelin ylläpitämä Kansallinen radiotutkimus (KRT), joka on kaupallisten radioiden ja Yleisradion yhteistutkimus. Viikoittain kaupallinen radio tavoittaa 3,5 miljoonaa suomalaista. Esimerkiksi 25-54 -vuotiaista 80 % kuuntelee kaupallisia radiokanavia viikottain. Kanavauskollinen suomalainen kuuntelee päivässä keskimäärin 1,5 kanavaa. Asuinpaikasta riippuen kuluttajalla on mahdollista kuunnella noin 20 FM-taajuudella toimivaa radiota. Lisäksi internetin kautta on saatavilla tuhansia eri vaihtoehtoja.